Árpád arca

ahogy a képzőművészek elképzelték,

vagyis ahogy bennünk kialakult

Árpád a Képes Krónikában

Azt szokták mondani, hogy Árpádról nem maradt fenn kép, tehát nem tudjuk, hogyan nézett ki. Ez alatt az értendő, hogy nem maradt fenn kortárs művész által készített hiteles portré. Ami maradt, az évszázadokkal későbbi, tehát nem hiteles, tehát használhatatlan. Persze megkérdezhetjük, hogy a kortársairól vajon maradt-e fenn egykorú ábrázolás? És ha maradt, akkor az vajon hiteles-e? A középkorban nem volt divat a portrékészítés, a személyeket nem az arcvonásaikról, hanem az attribútumaikról, a címereikről vagy a jellemző cselekedeteikről ismerték fel. Az arcvonásokat hiába is ábrázolták volna, ezek alapján úgysem ismerték volna fel őket, a hír a tetteket, cselekedeteket kapta a szárnyára, nem az arcképeket. Ha látunk valakit, aki kürttel fejbe vág egy királyt, az csak Lehel vezér lehet. Ha pedig betör egy várkaput, az csak Botond. De ki tudja, hogy hogyan néztek ki?

Mert a cselekedeteik emléke örök. Testüket elporlaszthatta az idő, tetteik emlékét nem.

Árpád emlékét sem. A későbbi korokban aztán feltámadt a vágy, hogy az arcát is lássák, ezért megalkották. Aztán ahogy nőtt a vágy, egyre sűrűbben. Voltak sikeresebb, nagyhatású arcképek, amelyeknek a hatása korszakos volt. Irányt mutatott, sok újabb kép követte. Aztán volt, aki más látásmóddal közelítette meg. A nép pedig mindet befogadta és egybeolvasztotta, mígnem kialakult egy hitelesnek elfogadott kép. Ettől eltérni már nagyon nehéz.

De egyszerűbben is megfogalmazhatjuk: hiteles kép az, amit aláírás nélkül is mindenki felismer.

Vagy határozzuk meg így: az összes kép együtt. Végülis sok szem sokféleképpen lát, de együttesen ugyanazt látják.

Árpád nagyfejedelem képét.

Árpád a Képes Krónikában Árpád és vezértársai a Képes Krónika miniatúráján Árpád a Thuróczy Krónikában (Brünn, 1488) Árpád a Thuróczy Krónikában (Augsburg, 1488) Árpád (Nádasdy Mausoleum) Árpád (litográfia, Magyar Vezérek és Királyok arczképcsarnoka, 1885) Árpád (Nagy Árpád fametszete, 1943) Árpád (Nagy Árpád fametszete, 1943) Árpád nagyfejedelem Árpád nagyfejedelem Árpád nagyfejedelem (Somogyi Győző festménye) Árpád nagyfejedelem (Pándy Lajos tusrajza) Árpád nagyfejedelem (Bera Károly festménye) Árpád nagyfejedelem (Kósa Bálint fametszete) Árpád nagyfejedelem (Kósa Bálint fametszete) Árpád nagyfejedelem a két ifjúval az Országház kupolatermében (Szécsi Antal szobra) Árpád nagyfejedelem a két ifjúval az Országház kupolatermében (Szécsi Antal szobra) Árpád nagyfejedelem lovasszobra (Zala György szobra) Árpád nagyfejedelem lovasszobra (Holló Barnabás szobra) Árpád nagyfejedelem (Kallós Ede szobra) Árpád nagyfejedelem (Kallós Ede szobra) Árpád nagyfejedelem (Izsó Miklós szobra) Árpád nagyfejedelem (Hidasnémeti) Árpád nagyfejedelem (Ráckeve) Árpád nagyfejedelem Árpád nagyfejedelem (Pannonhalma) Árpád nagyfejedelem (Árpád Kollégium Székesfehérvár)
Árpád nagyfejedelem (Hollóházi porcelán) Árpád nagyfejedelem (Herendi porcelán) Árpád nagyfejedelem (Salló István faragása) Árpád nagyfejedelem (égetett agyag) Árpád nagyfejedelem (égetett agyag) Árpád nagyfejedelem (Bú József faragása) Árpád nagyfejedelem (Kiss István faragása, 2006) Árpád fejedelem lövészegylet (plakett, 1943) Árpád nagyfejedelem az ezeréves évfordulón (plakett, 1896) Árpád nagyfejedelem az ezeréves évfordulón (plakett, 1896) Árpád nagyfejedelem az ezeréves évfordulón (plakett, 1896) Függő milleneumi arany emlékérme Milleneumi 1 korona (Beck Ö. Fülöp, 1896) Milleneumi függőérem (1896) Árpád emlékérem

Hegedűs László

A szentesi kötődésű festő felkérést kapott az Országház freskóinak tervezésére. Ekkor készült a Vérszerződés (1908, Magyar Nemzeti Galéria) és az Árpád pajzsra emelése című alkotása.

Vérszerződés - részlet (Hegedűs László 1908) Vérszerződés (Káy Lajos festménye)

Kása Dávid

Nagybányai szobrász. Mestere Kondrák Károly volt. A legnagyobb szeretettel a kőnek egyik legnemesebb és legigényesebb fajtájában, a márványban gondolkozik és dolgozik. Nagy csodálattal tölti el az élő sejt, a mikroszkópikus világ gazdag formai variációja, az évezredeken át csiszolódó kavics formai tökéletessége. Stilizált, pozitív és negatív formák, belső terek által szabdalt formavilágában a végtelen dimenziók világa, a tér és idő problémája foglalkoztatja leginkább, mely nagy lehetőség, de nagy szobrászi kihívás is egyben a mai kor szobrászatában.

Obeliszk Árpád emlékére (Kása Dávid nagybányai szobrász alkotása bucsonfalvi márványból)

Forrás: www.nagybanya.ro

Honfoglalás (Neogrády Antal festménye)

Szerző:

Árpád
Egy arc a múltból
Igazság
Eposz
Anonymus
Életút
Ősök
Lebédia
Alduna 1 Cirill és Metód
Kijev
Verecke
Munkács
Ungvár
Bodrogköz
Bereg
Zemplén
Sárospatak Ond, Ketel és Tarcal követjárása
Tokaj
Szerencs
Turtur hegye Bors vezér hódoltatása
Bihar 1 Ösbő és Velek követjárása; Tas, Szabolcs és Tétény vezérek hadjárata
Erdély Tétény vezér hadjárata
Emőd
Mezőkeresztes
Szihalom
Gömör Szovárd, Kadocsa és Huba vezérek hódoltatása
Garam vize Bors vezér hódoltatása
Nyitra Szovárd, Kadocsa és Huba vezérek hadjárata
Alduna 2 Levente vezér hadjárata
Tetétlen
Alpár
Árpádhalom
Pusztaszer
Ópusztaszer
Csongrád
Titel
Zalánkemén
Bolgárfehérvár
Zágráb Bulcsú, Lél és Botond vezérek hadjárata
Bodrog
Csepel 1
Maros-Duna köz Szovárd, Kadocsa és Vajta vezérek hadjárata
Nis Szovárd és Kadocsa vezérek hadjárata
Ecilburg
Százhalom
Baranya Ete és Vajta vezérek hódoltatása
Veszprém Ösbő és Őse vezérek hadjárata
Bodajk
Bánhida
Székesfehérvár
Szt Márton hegy
Csepel 2
Bihar 2 Ösbő és Velek vezérek hadjárata
Csepel 3
Brenta Szalárd vezér hadjárata
Óperencia Kurszán vezér hadjárata
Pozsony
Fejéregyháza
Emléke
Történetírás
Irodalom
Képzőművészet
Munkácsy Mihály
Feszty Árpád
Zala György
Székely Bertalan
Than Mór
Zene
Film
Néprajz
Hagyományőrzők
Neve
Árpád hegy
Árpád halom
Árpád kilátó
Árpád forrás
Árpád fa
Árpád híd
Árpád hajó
Árpád sínbusz
Árpád vonal
Árpád Múzeum
Árpád fürdő
Épület
Egyéb
Hét vezér
Értékelés
Gyalázkodók
Idegen tükör
Rovás
Zusammenfassung
Summary
Árpád év
Száz éve
Felhívás
Hírek
Előzetes
Utólagos
Kapcsolatok