Árpád nevét viselő hajók

Árpád és a hajózás

Első hallásra bármilyen hihetetlennek tűnjön is, vannak adataink Árpád és a hajózás kapcsolatáról. Brenta után, a hazatérő magyarok kísérletet tettek Velence bevételére. Fáy Elek 1911-ban megjelent, az Akadémia által kitüntetett "Magyarok őshona" című munkája szerint: "Árpád korában, 900. év június 29-én volt Velence Köztársaság és a magyarság között az első tengeri ütközet. Velence részéről Pietro Tribune Dózse személyesen vezette hajóhadát az ütközetbe. Bár a támadók kisebb hajókkal rendelkeztek, mégis a gyilkos csata diadala a magyarok felé hajlott. Már-már megrendült az akkori világ legnagyobb tengeri hadereje. A Dózse lelkesítő, hazafias beszéddel igyekezett lelket önteni harcosaiba, úgyhogy mégis, nagy erőfeszítéssel sikerült visszaverni a támadókat. Ebből kitűnik, hogy a magyarok a IX. század végén hajókkal rendelkeztek és magát a Lagúna-várost is bevenni törekedtek. Tehát ebben az időben a magyaroknak a tengerészethez és a hajóépítéshez is érteniök kellett." (Badiny Jós Ferenc nyomán)

Velence a Képes Krónikából

Ha ez így van, akkor talán érthető, hogy miért neveztek el Árpádról előszeretettel hajókat.

Árpád (1836)

Oldalkerekes gőzhajó a Dunán

A világ első belvízi gőzhajójának üzembe állítása után 34 évvel, 1817-ben épült meg Európában az első folyami vontató gőzhajó (egyúttal az első magyar dunai gőzös), a magyar Bernhard Antal Caroline nevű hajója. Későbbi követőivel szemben, akik önjáró hajókat építettek, Bernhard világosan látta, hogy a vontatás a belvízi szállítás célszerű módja. Sikeres próbaútjai ellenére, az érdeklődés hiánya miatt a Caroline nem sokáig működhetett.

Széchenyi, okulva a kudarcból, először a gőzhajózás, hajóépítés anyagi hátterét igyekezett megteremteni. Bankárokkal tárgyalt, végül 1829-ben Bécsben megalapították a Császári és Királyi Dunagőzhajózási Társaságot (DGT). Széchenyi azonban ezzel nem elégedett meg, kezdeményezésére épült fel 1835-ben Óbudán Magyarország legnagyobb hajógyára. Az itt készült első hajó az Árpád nevet kapta. Tervét angliai útján vásárolta Széchenyi, és a kor technikai színvonalának csúcsát képviselte. A hajó a Budapest Pozsony távot "mindössze" 24 óra alatt teljesítette, s ezzel korának egyik leggyorsabb magyar hajójának számított. A magyarok büszkesége volt továbbá, hogy az angol főgéppel felszerelt hajó magyar fából készült. Az első világháborúban megsemmisült. Makettje a Közlekedési Múzeumban tekinthető meg.

Az Árpád fedélzetén (rajz 1838-ból) Árpád - Oldalkerekes gőzhajó a Dunán (1836)

Az Árpád vízre bocsátásakor a hajógyárban hangzott el a nyilvánosság előtt első ízben a Himnusz.

Árpád (1836) - Ezüst 500 forintos a Dunai Hajók sorozatból (1993) Árpád (1836) - Ezüst 500 forintos a Dunai Hajók sorozatból (1993) Árpád (1836) - Ezüst 500 forintos a Dunai Hajók sorozatból (1993) Árpád (1836) - Ezüst 500 forintos a Dunai Hajók sorozatból (1993)

A Magyar Pénzverő Rt. a Fritz Mihály terve alapján készült 500 forintos ezüstpénzzel emlékezett meg az Árpádról.

Árpád (1836)

A Magyar Posta által 1981-ben kiadott, régi és új dunai hajókat párbaállítva megjelenító 100 éve indult meg a menetrendszerű személyszállítás a Dunán, Pest és Bécs között ("Duna-sor", 7 érték) bélyegsorozat része, Vertel József (1922-1993) terve alapján.

Árpád (1878)

Oldalkerekes vontató gőzhajó a Dunán

Linzben építette az Ignaz Mayer Werft 1860-ban és 1878-ban került Árpád néven a Ferencz Csatorna Gőzhajózási Rt tulajdonába. Későbbi sorsa ismeretlen.

Árpád (1878) - Oldalkerekes vontató gőzhajó a Dunán

Forrás: ww.novia.hu

Árpád (1892-1922)

Egycsavaros tengeri áruszállító gőzhajó

A Wigham Richardson & Co. Ltd. építette 1892-ben Newcastle-ben és Fiumeben állt szolgálatba Árpád néven az Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Rt-nél, majd 1919-ben az Adria Soc. Di Nav. Marittima tulajdonába került, még mindig Árpád néven. 1922-től már Canova néven új tulajdonoshoz tartozott. Ettől kezdve olasz zászló alatt hajózott, mígnem 1943-ban a német erők Livornoban elkobozták és meglékelték, hogy a kikötőt eltorlaszolják vele. A roncsot 1945-ben szétbontották.

Árpád (1892-1922) - Egycsavaros tengeri áruszállító gőzhajó

Forrás: magazin.navigare.hu; ww.novia.hu

Árpád (1901-1918)

Árpád (1901-1918) - Habsburg-osztályú osztrák-magyar csatahajó az Adrián

SMS Árpád Árpád (1901-1918) - Habsburg-osztályú osztrák-magyar csatahajó az Adrián Az Árpád (Habsburg-osztályú osztrák-magyar csatahajó) hosszmetszete

Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének a megbízásából kifejlesztett, azonos tervek alapján készült Habsburg-osztályú csatahajók második egysége (testvérhajói a Habsburg és a Babenberg).

Árpád (1901-1918) - Habsburg-osztályú osztrák-magyar csatahajó az Adrián Árpád (1901-1918) - Habsburg-osztályú osztrák-magyar csatahajó az Adrián

Építését 1899-ben kezdték el, 1901-ben bocsátották vízre és 1903-ban állt hadrendbe. Személyzete 32 tisztből és 606 főnyi legénységből állt. Az Adriai-tengerre tervezett csatahajók főtüzérsége nem mondható erősnek, páncélozottságuk és közepes tüzérségük viszont megfelelőnek tekinthető. Fő tüzérségének szokatlan elrendezése volt: az éltoronyba ikerlöveget, a fartoronyba viszont csak egy löveget szereltek.

Árpád (1901-1918) - a szárazdokkban Árpád (1901-1918) - szénvételezés

Az Árpádot 1911-12-ben átépítették, ennek ellenére a háború kitörésekor már nem számított korszerűnek, a IV. csatahajóosztály tagja volt.

Árpád (1901-1918) - bevetésen

Legjelentősebb bevetésére az olasz hadüzenetet követően került sor, 1915. május 23-án részese volt annak a köteléknek, mely Anconát bombázta. 1917. december 19-én a cortelazzói nehéz ütegeket lőtte, ismét egy kötelék tagjaként.

Árpád (1901-1918) - teljes gőzzel

A csapatszolgálatból 1918 februárjában kivonták, ezután iskolahajóként szolgált, legénységét tengeralattjárós és légi szolgálatra osztották be.

Árpád (1901-1918) - horgonyon

A háború után Nagy-Britanniának ítélték, de ők továbbadták az olaszoknak, akik 1921-ben lebontották.

Árpád (1901-1918) - Habsburg-osztályú osztrák-magyar csatahajó az Adrián Árpád (1901-1918) - Habsburg-osztályú osztrák-magyar csatahajó az Adrián Árpád (1901-1918) - Habsburg-osztályú osztrák-magyar csatahajó az Adrián Árpád (1901-1918) - Habsburg-osztályú osztrák-magyar csatahajó az Adrián Árpád (1901-1918) - Habsburg-osztályú osztrák-magyar csatahajó az Adrián Árpád és Habsburg - Habsburg-osztályú osztrák-magyar csatahajók az Adrián

Forrás: www.bibl.u-szeged.hu; hu.wikipedia.org/wiki; www.kuk-kriegsmarine.at; people.freenet.de/kriegsmarine; navalhistory.flixco.info

Árpád (1916-1944)

Oldalkerekes vontató gőzhajó a Dunán

Árpád (1916-1944) - Oldalkerekes vontató gőzhajó a Dunán

Az újpesti Schlick-Nicholson Hajógyárban épült 1916-ban az MFTR Magyar (Királyi) Folyam- és Tengerhajózási Rt számára és 1944-ben süllyedt el aknarobbanás következtében az 1797 fkm-nél.

Árpád (1916-1944) - Oldalkerekes vontató gőzhajó a Dunán Árpád (1916-1944) - Oldalkerekes vontató gőzhajó a Dunán

Árpád (1930-1934)

Egycsavaros tengeri áruszállító gőzhajó

Dumbarton-ban építette 1897-ben a W. Denny & Bros. cég. 1930-ban került a budapesti Burger & Tarica tulajdonába és kapta az Árpád nevet. 1934. január. 3-án személyzete a süllyedőben lévő hajót elhagyta 16.45S 88.20E pozícióban úton foszfát rakománnyal Sfax és Port Natalból Japánba. (A hajó már el volt adva japán bontóknak az út végén történő átadással).

Árpád

Forrás: ww.novia.hu

Árpád (1955-1965)

Csavaros vontató gőzhajó a Dunán

Árpád (1955-1965) - Csavaros vontató gőzhajó a Dunán

Regensbugban épült 1922-ben és Fritz néven a Bayerische Lloyd színeiben hajózott, mígnem 1944-ben az 1465 fkm-nél aknarobbanás következtében elsüllyedt. 1954-ben már újra vízen volt, de még mindig Fritz néven a MESzHART tulajdonában. 1955-ben a MAHART újpesti Hajójavító Üzemében újjáépítették és ettől kezdve az 1965-ös selejtezésiéig a MAHART kötelékében szolgált Árpád névvel.

Forrás: ww.novia.hu

Árpád (1982)

Motoros komp a Dunán

A MHD Balatonfüredi Gyáregysége építette 1982-ben, Vácnál teljesít szolgálatot.

Árpád (1982) - Motoros komp a Dunán

Forrás: ww.novia.hu

Árpád fejedelem (1995-1998)

Moszkva típusú motoros személyhajó a Dunán

Árpád fejedelem (1995-1998) - Moszkva típusú motoros személyhajó a Dunán

A kilencvenes években épült Moszkvában, mindössze három évig viselte Árpád fejedelem nevét a Dunayacht Kft tulajdonában, azóta Rapszódia néven (testvérével, a Csárdással együtt) sétahajónak használják a Dunán.

Árpád fejedelem (1995-1998) - Moszkva típusú motoros személyhajó a Dunán

Forrás: ww.novia.hu

Árpád

Uszály a Tiszán

Árpád uszály a Tiszán (Csulak Elemér festménye)

Csulak Elemér (1887 - ) festménye a Tiszán horgonyzó Árpád és Szamos uszályokról.

Árpád
Egy arc a múltból
Igazság
Eposz
Anonymus
Életút
Ősök
Lebédia
Alduna 1 Cirill és Metód
Kijev
Verecke
Munkács
Ungvár
Bodrogköz
Bereg
Zemplén
Sárospatak Ond, Ketel és Tarcal követjárása
Tokaj
Szerencs
Turtur hegye Bors vezér hódoltatása
Bihar 1 Ösbő és Velek követjárása; Tas, Szabolcs és Tétény vezérek hadjárata
Erdély Tétény vezér hadjárata
Emőd
Mezőkeresztes
Szihalom
Gömör Szovárd, Kadocsa és Huba vezérek hódoltatása
Garam vize Bors vezér hódoltatása
Nyitra Szovárd, Kadocsa és Huba vezérek hadjárata
Alduna 2 Levente vezér hadjárata
Tetétlen
Alpár
Árpádhalom
Pusztaszer
Ópusztaszer
Csongrád
Titel
Zalánkemén
Bolgárfehérvár
Zágráb Bulcsú, Lél és Botond vezérek hadjárata
Bodrog
Csepel 1
Maros-Duna köz Szovárd, Kadocsa és Vajta vezérek hadjárata
Nis Szovárd és Kadocsa vezérek hadjárata
Ecilburg
Százhalom
Baranya Ete és Vajta vezérek hódoltatása
Veszprém Ösbő és Őse vezérek hadjárata
Bodajk
Bánhida
Székesfehérvár
Szt Márton hegy
Csepel 2
Bihar 2 Ösbő és Velek vezérek hadjárata
Csepel 3
Brenta Szalárd vezér hadjárata
Óperencia Kurszán vezér hadjárata
Pozsony
Fejéregyháza
Emléke
Történetírás
Irodalom
Képzőművészet
Munkácsy Mihály
Feszty Árpád
Zala György
Székely Bertalan
Than Mór
Zene
Film
Néprajz
Hagyományőrzők
Neve
Árpád hegy
Árpád halom
Árpád kilátó
Árpád forrás
Árpád fa
Árpád híd
Árpád hajó
Árpád sínbusz
Árpád vonal
Árpád Múzeum
Árpád fürdő
Épület
Egyéb
Hét vezér
Értékelés
Gyalázkodók
Idegen tükör
Rovás
Zusammenfassung
Summary
Árpád év
Száz éve
Felhívás
Hírek
Előzetes
Utólagos
Kapcsolatok