Egy arc a múltból

E lapok Árpád nagyfejedelemről szólnak, halálának 1100 éves fordulóján. Életéről és művéről nem maradtak fenn "közjegyző által hitelesített okiratok", sem kortárs levelek, sem kortárs krónikák, sem bármilyen írásos emlék. Nincs meg a sírja, nem maradt fenn egyetlen tárgy sem, ami az övé lett volna. Nem maradt utána semmi, csak egy ország. Csak egy ország.

Abban a helyzetben vagyunk, hogy van valaki, akinek a létét is kétségbe lehet(ne) vonni, hiszen nincs semmilyen bizonyíték a kezünkben. Egy bíróság előtt bizonyosan elveszítenénk a pert. De az ország, ami neki köszönheti a létét, az mégiscsak megvan.

És a nép, a nép is megvan. Ezeregyszáz év viharaitól megtépázva ugyan, de megvan. És nem felejt. Úgy őrzi a hon megteremtőjének emlékét, ami tartósabb az írásnál. Mert a szívébe zárva őrzi.

Árpád nagyfejedelem bennünk élő képe az, amit e lapok összeállítója megmutatni szándékozott. Nem szenved szereptévesztésben, nem gondolja, hogy bármilyen titkot vagy rejtélyt meg tudna, vagy kellene oldania. Szinte nincs két ember, aki azonosan vélekedne az adott kérdésekről. De összességében mégiscsak tudunk mindent. Él bennünk egy kép, ami 1100 év alatt alakult ki, amit abszolút hitelesnek érzünk. És őrizzük.

Árpád nagyfejedelem emléke.

Árpád nagyfejedelem vezértársai körében

Árpád
Egy arc a múltból
Igazság
Eposz
Anonymus
Életút
Ősök
Etelköz
Alduna 1 Cirill és Metód
Kijev
Verecke
Munkács
Ungvár
Bodrogköz
Bereg
Zemplén
Sárospatak
Tokaj
Szerencs
Turtur hegye Bors vezér hódoltatása
Bihar 1 Ösbő és Velek követjárása; Tas, Szabolcs és Tétény vezérek hadjárata
Erdély Tétény vezér hadjárata
Emőd
Mezőkeresztes
Szihalom
Gömör Szovárd, Kadocsa és Huba vezérek hódoltatása
Garam vize Bors vezér hódoltatása
Nyitra Szovárd, Kadocsa és Huba vezérek hadjárata
Alduna 2 Levente vezér hadjárata
Tetétlen
Alpár
Árpádhalom
Pusztaszer
Ópusztaszer
Csongrád
Titel
Zalánkemén
Bolgárfehérvár
Zágráb Bulcsú, Lél és Botond vezérek hadjárata
Bodrog
Csepel 1
Maros-Duna köz Szovárd, Kadocsa és Vajta vezérek hadjárata
Nis Szovárd és Kadocsa vezérek hadjárata
Ecilburg
Százhalom
Baranya Ete és Vajta vezérek hódoltatása
Veszprém Ösbő és Őse vezérek hadjárata
Bodajk
Bánhida
Székesfehérvár
Szt Márton hegy
Csepel 2
Bihar 2 Ösbő és Velek vezérek hadjárata
Csepel 3
Brenta Szalárd vezér hadjárata
Óperencia Kurszán vezér hadjárata
Pozsony
Fejéregyháza
Emléke
Történetírás
Irodalom
Képzőművészet
Munkácsy Mihály
Feszty Árpád
Zala György
Székely Bertalan
Than Mór
Zene
Film
Néprajz
Hagyományőrzők
Neve
Árpád hegy
Árpád halom
Árpád kilátó
Árpád forrás
Árpád fa
Árpád híd
Árpád hajó
Árpád sínbusz
Árpád vonal
Árpád Múzeum
Árpád fürdő
Épület
Egyéb
Hét vezér
Értékelés
Gyalázkodók
Idegen tükör
Rovás
Zusammenfassung
Summary
Árpád év
Száz éve
Felhívás
Hírek
Előzetes
Utólagos
Kapcsolatok