Árpád hegy

a Pilisben

Árpád hegy a Pilisben Árpád hegy a Pilisben

Forrás: athelas.freeblog.hu

Árpád csúcs

Kolozsvár mellett

Kolozsvár környékének legmagasabb pontja a Bükkben, a tengerszint fölött 833 méteren emelkedő Árpád-csúcs. A város kirándulóinak amolyan klasszikus tájékozódó- és pihenőhelye, ahonnan szép kilátás nyílik déli, dél-nyugati irányba a hegyek vonulataira, a Tordai-hasadékra, a Gyalui-havasokra, Székelykőre stb.

Az EKE messzelátótornyát az I. világháborút követő időszak söpörte el.

Hegycsuszamlás mögötti mélyedés az Árpád csúcs alatt (Cholnoky Jenő felvétele)

Kolozsvár és környékének geomorfológiai (domborzati) kialakulása a geológiai Újharmadkorig (Neogén) követhető. Ez abszolút időben megfelel a földtörténet utolsó 10-12 millió évének, amely idő alatt a tenger visszahúzódása után megkezdődött és végbement a völgyek folyóvizek általi kimélyítése. Az Ős Kis-Szamos és Nádas és ezek mellékpatakjai, valamint az Aranyos Kolozsvár határáig hátranyomuló mellékpatakjai, mint a Rákos- és Mikes-patakok, változatos domborzatot alakítottak ki. A vízválasztó a Kis-Szamos és az Aranyos között a városunktól délre emelkedő, kelet-nyugati irányú gerinc. Ennek nyugati, havasalji végződésénél, a vulkáni kúphoz hasonlító Kis- vagy más néven a Szelicsei Magura emelkedik (824 m). Nem messze ettől az Árpád-csúcs 832 m magas csúcsáról gyönyörködhetünk Kolozsvár legnagyobb erdőterületének, a Bükknek a szépségeiben. A gerinc keleten Ajton falu felett a Nagy-Csoltig (722 m) tart.

Forrás: Kolozsvári korzó - Index Fórum
Ajtay Ferenc: Kolozsvár és környéke geológusszemmel - www.inaplo.hu; cholnoky.ro

Dsida Jenő

Dsida Jenő

Őszintén megdicsérjük az egész világot

Szép a világ, gyönyörű a világ és nincs hiba benne.
Már legalább minekünk iszonyúan tetszik ilyenkor.
Hívogatón fut az út, ragyogón felporzik a léptünk,
körbe kívánatosan kiterülve feküsznek a falvak,
testvérünk a rög és neve van valamennyi bokornak.
Kéklik az Árpád-csúcs, ott jártunk tegnapelőtt és
túl amaz erdőn, lent van a völgyben a csörgedező kis
sziklai forrás, Szent János kristályvizű kútja. (...)

Forrás: 193.6.201.253/00600/00640/html/vers11.htm

Dsida az idill költője volt, a természet és a szerelem idilljében keresett vigasztalást és erőforrást azzal a veszedelemmel: egészségének végzetes törékenységével szemben, amely végül is korai halálát okozta. Természeti idilljei erősen erdélyi színezetet kaptak, verseiben valósággal nevén szólította az erdélyi, a Kolozsvár környéki tájat, a kéklő Árpád-csúcsra, a kristályvizű Szent János-kútra, Kolozsmonostor lágyan hajló zöld dombjaira hivatkozott, ezzel is vallomást tett a szűkebb haza iránt érzett ragaszkodásáról, akárcsak az "első" erdélyi nemzedék költői: Áprily, Reményik és Tompa.

Forrás: 193.6.201.253/00600/00640/html/vers11.htm
Pomogáts Béla: Az erdélyiság változatai - Dsida Jenő és Szabédi László transzszilvanizmusa - www.helikon.ro

Árpád tető

Pécs mellett

Pécs népszerűségét nemcsak előkelő és híres múltjának, hanem kellemes klímájának is köszönheti. Sokan keresik fel a Misina tető kellemes sétautjait, közvetlenül a város felett. Kitűnő bázisa lehet egy néhány napos Mecsek-béli túrázásnak, mind az Árpád tető (600 m), mind az (egyelőre) érintetlen Zengő (612 m) remek célpontok, de az északi lejtők sejtelmes völgyeit sem érdemes kihagyni.

A közel három évig tartó szerb katonai megszállás idején itt volt az ideiglenesen megszállt terület határa. Ennek emlékére egy emlékoszlop vagy emlékkő felállítását tervezik.

Ami viszont megvalósult: a Mecsextrém élmény és kalandpark. Az erdőben, nem azt tönkretéve, hanem meglévő adottságait felhasználva kialakított akadálypályán függeszkedhet, lógaszkodhat a kalandra vágyó hogy aztán a negyven hektáron fellelhető egyéb - egyelőre 20 fajta - lehetőséggel tegye próbára bátorságát, izmait, leleményességét. Így például kéttornyú kötélpiramison, a többfajta ügyességi szintre épített mászófalon, a csúszdákon, de göröghet a zorbban és görkorcsolyázhat, vagy kipróbálhatja a mountainbike pályát. Az esős időre is gondolva található itt pillangókat, az erdő madarait és a környező állatvilágot bemutató interaktív múzeum, játszóházzal.

Árpád tető

Szerencs mellett

Az Árpád hegyi Aranka tetőn Honfoglalás kori emlékhely kialakítását tervezik.

Hétvezér koporsója

a Mátrában

Állítólag vannak hegyek, és van a Muzsla. Hatalmas tömbje Pásztó és Szurdokpüspöki között terjeszkedik, kitölti az űrt. Megmászható Mátrakeresztes felől a piros sáv jeleket követve. Szurdokpüspökiből is indulhatunk, de az "igazi" a Pásztótól vezető piros háromszög jelzés. Ahogy közeledünk a hegyhez, egyre tisztábban látszanak oldalbércei. Nyolc bérc támasztja az óriást. Mint katedrálist a támfalak. A nyolc bérc között hét völgy. Félelmetesen szépek. Találó a nevük, "Hétvezér koporsója".

Forrás: matrahegy.hu

Nyugati-Mátra részét képező terület tárgyalásánál ki kell térni a tájképi értékekre is. Számunkra érthetetlen, hogy miért nem figyeltek fel eddig erre az egyedi képet mutató területre. A délnyugat-északkelet irányba futó főgerincből nyugati irányba lefutó bércek egészen különleges látványt nyújtanak. Az összesen 11 bérc egy részét együttesen Hét vezér koporsója névvel illették. Ez az elnevezés a tájat megfelelő fényviszonyok közt a Cserhát Mátraszőlős fölötti részéről nézve érthető meg, ugyanis a bércek közül hét ilyenkor szabályos koporsó alakúnak látszik.

Forrás: www.nimfea.hu

Árpád
Egy arc a múltból
Igazság
Eposz
Anonymus
Életút
Ősök
Lebédia
Alduna 1 Cirill és Metód
Kijev
Verecke
Munkács
Ungvár
Bodrogköz
Bereg
Zemplén
Sárospatak Ond, Ketel és Tarcal követjárása
Tokaj
Szerencs
Turtur hegye Bors vezér hódoltatása
Bihar 1 Ösbő és Velek követjárása; Tas, Szabolcs és Tétény vezérek hadjárata
Erdély Tétény vezér hadjárata
Emőd
Mezőkeresztes
Szihalom
Gömör Szovárd, Kadocsa és Huba vezérek hódoltatása
Garam vize Bors vezér hódoltatása
Nyitra Szovárd, Kadocsa és Huba vezérek hadjárata
Alduna 2 Levente vezér hadjárata
Tetétlen
Alpár
Árpádhalom
Pusztaszer
Ópusztaszer
Csongrád
Titel
Zalánkemén
Bolgárfehérvár
Zágráb Bulcsú, Lél és Botond vezérek hadjárata
Bodrog
Csepel 1
Maros-Duna köz Szovárd, Kadocsa és Vajta vezérek hadjárata
Nis Szovárd és Kadocsa vezérek hadjárata
Ecilburg
Százhalom
Baranya Ete és Vajta vezérek hódoltatása
Veszprém Ösbő és Őse vezérek hadjárata
Bodajk
Bánhida
Székesfehérvár
Szt Márton hegy
Csepel 2
Bihar 2 Ösbő és Velek vezérek hadjárata
Csepel 3
Brenta Szalárd vezér hadjárata
Óperencia Kurszán vezér hadjárata
Pozsony
Fejéregyháza
Emléke
Történetírás
Irodalom
Képzőművészet
Munkácsy Mihály
Feszty Árpád
Zala György
Székely Bertalan
Than Mór
Zene
Film
Néprajz
Hagyományőrzők
Neve
Árpád hegy
Árpád halom
Árpád kilátó
Árpád forrás
Árpád fa
Árpád híd
Árpád hajó
Árpád sínbusz
Árpád vonal
Árpád Múzeum
Árpád fürdő
Épület
Egyéb
Hét vezér
Értékelés
Gyalázkodók
Idegen tükör
Rovás
Zusammenfassung
Summary
Árpád év
Száz éve
Felhívás
Hírek
Előzetes
Utólagos
Kapcsolatok